Nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Klubu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 09.11.2017 (czwartek) o godz. 1700 w pierwszym terminie i o godz. 1730 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu zwołane na skutek uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu oraz z głosem doradczym – członkowie juniorzy oraz zaproszeni goście.

 

Miejsce zebrania: Budynek Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Sala wykładowa I.p

 

Obecność obowiązkowa.

 

Proponowany porządek zebrania:

 

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej.
 3. Odczytanie przez Komisję Mandatową protokołu potwierdzającego prawomocność zebrania.
 4. Rozpatrywanie i przyjęcie sprawozdania z działalności władz:
  1. Zarządu Klubu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Podanie kandydatów do władz Klubu na nową kadencję.
 7. Wybór władz Klubu.
 8. Kalendarzowy plan działania JKM „Joseph Conrad” w 2018 roku.
 9. Wolne wnioski i uchwały.
 • Przyjęcie wniosków i uchwał.
 • Zakończenie zebrania.