UWAGA SYMPATYCY ŻEGLARSTWA

Trwa nabór członków JKM „Joseph Conrad”!

Interesujesz się żeglarstwem, ale nie wiesz jak postawić pierwszy krok?
Marzysz o morskiej przygodzie pod białymi żaglami?
Lubisz adrenalinę i sportową rywalizację?
Chcesz zasilić szeregi klubu żeglarskiego z 60-cio letnią tradycją?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK” zapraszamy do nas!

Wypełnij   DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

O klubie

Historia Klubu

Historia Klubu

Nazwa „Joseph Conrad” pierwszy raz pojawiła się 23 pażdziernika
1956 roku, kiedy to grupa zapalonych kołobrzeskich żeglarzy po
przejęciu jachtu „Orkan II” utworzyła klub żeglarski o tej nazwie.
Było to urzeczywistnienie ich marzeń o wyprawach morskich.
Klub działał pod egidą kolejno Ligi Przyjaciół Żołnierza,
Ligi Obrony Kraju i Ligi Morskiej korzystając z ich bogatego doświadczenia.

 

Początki były trudne, jednak udawało się zorganizować kolejne coraz
dalsze rejsy morskie. W odbudowanym własnymi siłami forcie rozpoczęto
działalność szkoleniową i organizacyjną. Wielkim przeżyciem były
pierwsze rejsy do najbliższych portów polskich, rangi wypraw morskich
nabierały rejsy ówczesnego NRD i ZSRR, później Danii, Norwegii itd.

 

Historyczne przemiany tamtego okresu rozbudziły dalsze, coraz bardziej
realne marzenia o prawdziwym, wolnym jachtingu, spowodowały szerokie
zainteresowanie mieszkańców miasta i regionu uprawianiem żeglarstwa.
Pozyskiwano kolejne jednostki szkoleniowe i morskie takie jak „Dar Koszalina”
i „Dar Kołobrzegu”, których formalnym armatorem pozostawał Urząd Miasta.
Na tych jachtach szkoliły się coraz to nowe zastępy doświadczonych żeglarzy,
którzy to później tworzyli kadrę instruktorską Klubu. Dokonywano większych i
mniejszych wyczynów żeglarskich: zarówno rejsy transatlantyckie, jak i po wodach
europejskich oraz udziały w regatach rangi mistrzowskiej, jak i tych naszych, lokalnych.

 

Największe jednak dokonania to te, które wśród wielu setek naszych
członków i sympatyków wyzwoliły ukryte tęsknoty za morską przygodą,
oczarowanie niepowtarzalnym, zawsze tajemniczym i dostojnym urokiem morza,
które pozwoliły choć na odrobinę wewnętrznego samo spełnienia się…

 

Okres początków politycznej transformacji w kraju spowodował duży regres
naszej działalności. Będące dotychczas w naszej dyspozycji jachty przeszły
pod dyletanckie zarządy komisaryczne, doprowadzono do ich dewastacji technicznej,
a następnie za bezcen sprzedano. Port jachtowy wraz z „od zawsze” naszym fortem,
przeszedł w prywatne władanie. Zaobserwować można było pewną zapaść w działalności Klubu.

Dnia 24 czerwca 1994 roku odbyło się zebranie grupy inicjatywnej,
na którym przyznano należną rangę morskiemu wychowaniu oraz postanowiono
spowodować powrót żagli na wodę. Postanowiono także usamodzielnić Klub,
to jest wyjść spod skrzydeł Ligi Morskiej.

 

19 września 1994 roku zarejestrowano Klub w Urzędzie Wojewódzkim.
Od tej pory działamy jako samodzielna jednostka gospodarcza.
Do dyspozycji Klubu pozostały dwie jednostki „Almayer” i „Difur”
wykorzystywane do szkoleń oraz prowadzenia rejsów morskich i śródlądowych.

 

Od tamtej pory próbujemy przystosować się do nowych realiów rynkowych.
Mimo trudności, z jakimi musi sobie radzić środowisko żeglarskie nadal
przybywają nam nowi członkowie, udaje się nam wykształcić też nową kadrę
instruktorską. Pomyślnie przeprowadziliśmy wiele rejsów stażowo-turystycznych
po wodach nierzadko niełaskawego Bałtyku. Do naszych osiągnięć możemy zaliczyć
także zwycięskie starty w Regatach o Srebrny Dzwon w klasie DZ, jak też
coroczny czynny udział w organizacji tychże regat.

 

W roku 2002 Klub liczył sobie 82 członków, w tym 6 członków honorowych.
Obecnie przeżywamy rozkwit, gdyż zaczęliśmy przyjmować w nasze szeregi
coraz to młodszych członków – około 42 członków Klubu to osoby poniżej
18 roku życia. Ich energia i młodzieńczy zapał dostarczają nam nowych sił.
Ta pomoc pozwoliła nam na dokonanie wielu koniecznych napraw i modernizacji sprzętu.
Nasze wysiłki kierowane są obecnie przede wszystkim na wyszkolenie tych młodych
ludzi na prawdziwych żeglarzy, bo nie da się wychować dobrze człowieka bez szkoły
żeglarskiej. Ich nadzieje na dalekie podróże i przeżywanie morskich przygód
dodatkowo są rozbudzane podczas prac w Klubie.

 

W naszej nowej siedzibie wybudowanej na przełomie 2002 i 2003 roku możemy
już prowadzić zajęcia i spotkania żeglarskie. Odwiedzili nas już między
innymi Ludomir Mączka (Polska) i Rudolf Krautschneider (Czechy).
Podczas spotkań mogliśmy słuchać morskich opowieści oraz obejrzeć
cenne nagrania niektórych z ich przygód.

 

Tutaj historia się na teraźniejszoźci przerywa. Wersy kolejne czas nam dopisze ……

Patron Klubu

Patron Klubu

CONRAD, HORN i ŻAGLE

Joseph Conrad

       Twórczość literacka Josepha Conrada-Korzeniowskiego, oparta w znacznej mierze o

własne doświadczenia życiowe autora, jest dobrze znana i doceniana, również przez ludzi

morza. Mniej znana jest jego kariera morska, w tym, istotny dla żeglarzy, fakt opłynięcia

przez Konrada Korzeniowskiego przylądka Horn pod żaglami.

 

Od wczesnej młodości, przez niemal dwadzieścia lat, Konrad Korzeniowski pływał na

żaglowcach i statkach francuskich, później brytyjskich. Zaczynał jako zwykły marynarz

(ordinary seaman) służbą before the mast. Podnosząc swoje kwalifikacje (poparte zdawanymi

egzaminami), osiągał stanowiska oficerskie, aż do funkcji kapitana. Pływał po morzach i

oceanach niemalże całego świata.

 

I właśnie w jednym z takich oceanicznych rejsów, na trasie z Sydney do Londynu, opłynął

przylądek Horn. Dwudziestojednoletni Konrad był wtedy pełnoprawnym członkiem załogi –

marynarzem na trzymasztowej fregacie Duke of Sutherland.  Żaglowiec, określany jak inne

tego typu szybkie i zwinne jednostki żaglowe – kliprem, wypłynął z Londynu w połowie

października 1878 roku. Płynął trudną trasą wokół Przylądka Dobrej Nadziei, Przylądka

Leeuwin i – opływając Tasmanię – zawinął do Sydney z końcem stycznia 1879 roku. W drogę

powrotną do Anglii, z ładunkiem wełny i pszenicy, odpłynął na początku czerwca 1879 roku.

Żeglując wokół przylądka Horn, dotarł do Londynu 19. października tego samego roku.

Korzeniowski był w załodze klipra przez cały czas, co poświadczyli kapitan żaglowca John

McKay i armator Daniel Louttit ze Szkocji, wystawiając stosowną opinię z rejsu –

świadectwo służby (Certificate of Discharge).

Duke of Sutherland z podpisem

Po pobycie na lądzie, urozmaiconym krótkim rejsem na Morze Śródziemne, i po

zdanym egzaminie na stopień II. oficera, Konrad Korzeniowski w drugiej połowie sierpnia

1880 roku, ponownie wypłynął na oceaniczną trasę do Australii, na trzymasztowej fregacie.

Loch Etive z podpisem

Kapitanem tego z kolei klipra był znany, budzący podziw wśród marynarzy i

armatorów William Stuart. Konrad był na Loch Etive „najmłodszym z oficerów, trzecim

pomocnikiem pełniącym służbę u boku pierwszego oficera”. Po półtoramiesięcznym pobycie

w Sydney i załadowaniu klipra wełną (stąd określenie Conrada: „pływałem we flocie

wełnianej”), Loch Etive wyruszył w drogę powrotną do Anglii wokół Hornu. Umiejętności

żeglarskie Konrada musiały być dobre, skoro – gdy zachorował drugi oficer – kapitan

awansował Korzeniowskiego na oficera wachtowego, „czuwającego samodzielnie nad

pokładem”. Conrad, w Zwierciadle morza, tak komentuje ten fakt: „Było to pewnego rodzaju

uznanie dla młodzika, że dowódca taki jak kapitan S. mu zaufał, pozornie bez żadnego

nadzoru”. Młody oficer pokładowy, doceniony przez odważnego „kapitana S.”, który

„niezdolny był niejako z natury do wydania oficerom rozkazu by skrócili żagle”, poczuł

pełnię oceanicznej i marynarskiej swobody i „sam też sadził żagle na wysokich masztach….

jak nie sadził ich nigdy przedtem ani potem”. Trasę do Londynu, wokół Hornu, przebyli w

czasie o miesiąc krótszym niż poprzednio na Duke’u. Doświadczenie i odwaga kapitana

Stuarta, a także poczynania oficerów wachtowych, skutkowały dobrą żeglarską robotą.

 

Kolejne lata pracy Józefa Konrada Korzeniowskiego na morzu przeplatały się z

czasem wolnym, spędzanym pod żaglami, głównie na jachtach przyjaciela G. F. W. Hope’a:

na dziewięciotonowym jolu Nellie, upamiętnionym w powieści Jądro ciemności, na kutrze

gaflowym La Reine, który w 1899 roku odkupił od Hope’a, do spółki z Stephenem Crane’em,

pisarzem amerykańskim osiadłym w Anglii. Żeglował również – na 23-tonowym kutrze

Ildegonde – wokół wysp Szetlandzkich i Orkadów, a może i dalej. Pływał również na

wynajmowanym jachcie w Bretanii, w ujściu Tamizy, w Kanale Brytańskim, jak wówczas

mawiano – czyli kanale La Manche. Wyprawy żeglarskie były kilkudniowe, czasami

kilkutygodniowe. Swój jacht trzymał na kotwicy, w Rye w hrabstwie Sussex, nad Kanałem.

 

Marzył o zakupie większego żaglowca i wyruszeniu na kilka lat w dłuższy rejs. O tym,

że na jachtach czuł się równie dobrze jak w pracy na morzu, świadczą wspomnienia jego syna

Johna ze wspólnego rejsu żeglarskiego w 1920 roku: „ojciec czuł się doskonale, odzyskiwał

siły skacząc po drabinkach”.

 

Po prawie dwudziestu latach niełatwej pracy na żaglowcach i statkach, Konrad

Korzeniowski pozostał do końca życia wierny żaglom i wspólnym wyprawom żeglarskim z

przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. Żeglarstwo nie przestało być dla niego ważne, gdyż było

sposobnością do spotkań w gronie ciekawych intelektualnie ludzi, angielskich gentlemanów,

pisarzy; do interesujących rozmów, dyskusji, opowieści.

 

W takim kontekście Joseph Conrad-Korzeniowski niewątpliwie był w pełni nie tylko

marynarzem, ale i żeglarzem, i to takim, który w młodości opłynął Cape Horn. Nie dożył

czasu gdy we Francji  powstało AICH (L’Amicale Internationale des Capitaines au Long

Cours Cap Horniers,1937r.), Międzynarodowe  Stowarzyszenie Kapitanów Kaphornowych,

które zrzeszało nie tylko kapitanów, ale także uczestników rejsów żaglowcami wokół

przylądka Horn. Na pewno byłby jego członkiem. Tym bardziej mógłby obecnie patronować

współczesnemu żeglarskiemu Bractwu Kaphornowców.

Cape Horn 1.3.2001a_wj

Rejsy i podróże w których uczestniczył Joseph Conrad-Korzeniowski, są dobrze

udokumentowane i opisane. Materiały źródłowe w postaci dokumentów żeglugowych

poszczególnych jednostek – Agreement and Account of Crew, Certificate of Discharge są

przechowywane m.in. w Beinecke Library Yale University w USA. Przytoczone w tekście

cytaty dotyczące rejsu na Loch Etive pochodzą z książki Josepha Conrada Zwierciadło morza,

w tłumaczeniu Anieli Zagórskiej (Warszawa 1935r.). Liczne wydawnictwa, opublikowana

korespondencja, wspomnienia przyjaciół i znajomych, elementy biograficzne w książkach

Conrada, a nade wszystko nieoceniona biografia, napisana przez jednego z najwybitniejszych

znawców tematu, Zdzisława Najdera: Życie Conrada-Korzeniowskiego, przywołują i

przybliżają tytułowy wątek: Conrad, Horn i żagle.

 

Wojciech Jacobson, Zenon Szostak

 

Statut JKM Joseph Conrad

Statut JKM Joseph Conrad

STATUT Stowarzyszenia JACHT KLUB MORSKI „JOSEPH CONRAD” W KOŁOBRZEGU

(tekst jednolity – stan na 14 marca 2016 r.)

I. Nazwa, siedziba, teren i zasady działania Klubu.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Jacht Klub Morski „Joseph Conrad”, zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą Klubu miasto Kołobrzeg.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej natomiast może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w celu realizacji zadań statutowych.

 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe, zwane Sekcjami, działające w ramach Klubu.

 3. Klub może utworzyć biuro dla realizacji celów statutowych.

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§6

Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§7

 1. Klub może używać pieczęci, emblematów, proporców itp., posiadać oznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Oznaką organizacyjną – logiem – Klubu jest dorsz koloru granatowego z głową oraz ogonem zwróconym w prawą stronę, w trójramiennej koronie koloru żółtego, otoczony kołem tworzonym z liny lewoskrętnej koloru żółtego. Wzdłuż liny, po zewnętrznej stronie okręgu znajduje się napis koloru granatowego o następującej treści: w górnej części koła „Joseph Conrad”, następnie po obydwu stronach znajdują się koła sterowe w tym samym kolorze co napis, o średnicy równej wysokości liter, które poprzedzają dalszą część napisu, o treści: „Jacht Klub Morski – Kołobrzeg”.

II. Cele i kierunki działania.

§8

 1. Celem Klubu jest promocja żeglarstwa i aktywnego stylu życia mieszkańców Kołobrzegu, osiągnięcie wysokich wyników sportowych poprzez uczestnictwo w zawodach żeglarskich, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez propagowanie żeglarstwa jako dyscypliny sportowej, a także popularyzacja żeglarstwa jako sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa w tym w środowiskach osób niepełnosprawnych. Celem Klubu jest także promocja, upowszechnianie i działania służące rozwojowi turystyki morskiej oraz żeglarskiej turystyki śródlądowej, a także krzewienie szeroko rozumianej kultury żeglarskiej i morskiej. Klub prowadzi także działania mające na celu kreowanie prospołecznych postaw, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez akcje wychowania morskiego młodzieży. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez aktywne uczestnictwo w uprawianiu żeglarstwa.

 2. Klub realizuje swoje cele przez:

 1. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania żeglarstwa,

 2. uczestniczenie w regatach rangi krajowej i międzynarodowej,

 3. organizowanie regat, kursów, szkoleń, pokazów, obozów oraz wspomagania członków Klubu w zdobywaniu wiedzy oraz kolejnych stopni określonych dziedzin wodniackich,

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej,

 5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

 6. krzewienie wiedzy o morzu oraz popularyzowanie historii, tradycji humanistycznych wartości żeglarstwa i marynistyki,

 7. rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań w tym zakresie, uprawianie turystyki morskiej, śródlądowej oraz innych wodniackich dyscyplin sportowo – rekreacyjnych,

 8. organizację festiwali krajowych i międzynarodowych, a także przeglądów, koncertów i konkursów w zakresie szeroko rozumianej kultury żeglarskiej i morskiej,

 9. organizowanie rejsów morskich i śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

 1. (skreślony)

III. Członkowie Klubu.

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych.

 2. juniorów.

 3. honorowych.

 4. wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele, zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendowani przez przynajmniej jednego pełnoletniego członka Klubu oraz po wniesienia opłaty wpisowej w wymaganej wysokości.

 2. Członkami juniorami mogą być osoby niepełnoletnie przyjęte przez Zarząd, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz po wypełnieniu deklaracji i wniesienia opłaty wpisowej w wymaganej wysokości.

 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu, mianowane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne deklarujące pisemnie rodzaj i zakres wsparcia udzielanego Klubowi.

§11

O przyjęciu do Klubu stanowi Zarząd Klubu.

§12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

 2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

 4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

 5. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,

2. Członkowie juniorzy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz Klubu,

 2. przestrzegania dyscypliny Klubowej,

 3. przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

 4. stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego, oraz kwalifikacji

 5. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

 6. udziału w organizacji imprez klubowych

 7. uczestniczenia w pracach bosmańskich w wymiarze ustalonym przez Walne Zebranie, z wyjątkiem członków honorowych.

 8. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków z wyjątkiem członków honorowych.

§14

Członek Klubu ma prawo wystąpić z Klubu w terminie natychmiastowym na jego pisemny wniosek za zgodą Zarządu Klubu lub za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§15

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,

 2. rozwiązania się stowarzyszenia,

 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał, decyzji Zarządu Klubu lub na skutek nie uczestniczenia członka Klubu w realizacji zadań statutowych lub nie opłacania przez okres jednego roku składek członkowskich,

 4. śmierci członka.

 1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

 2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień Statutu i Uchwał.

 3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych i działalności Klubu. Postanowienie o zawieszeniu w prawach członka musi być doręczone zawieszanemu członkowi Klubu w formie pisemnej.

 4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu.

§16

Za szczególne osiągnięcia w pracach Klubu członek może być wyróżniony przez Zarząd Klubu:

 1. podziękowaniem lub pochwałą,
 2. nagrodą rzeczową lub pieniężną,
 3. wyniesieniem do godności honorowego członka Klubu,
 4. przedstawieniem do odznaczeń sportowych i państwowych.

IV. Władze Klubu.

§17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. (skreślony)

§18

Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

§19

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 2. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,

 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenie, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

 7. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,

 8. mianowanie na wniosek Zarządu Klubu członków honorowych,

 9. wyrażanie zgody na przynależność Klubu do związków i stowarzyszeń oraz na rezygnację z takiej przynależności.

§20

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
 2. z głosem doradczym – członkowie juniorzy oraz zaproszeni goście.

§21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§22

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu w I kwartale każdego roku kalendarzowego.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane na skutek:

 1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie na stronie internetowej Klubu lub za pomocą telefonu członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§23

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§24

Zarząd składa się z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym: Komandora, V – ce Komandora, Sekretarza i Skarbnika.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu.
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. powoływanie jednostek regulaminowych – sekcji, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie i wykreślanie członków Klubu.

§26

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów liczby członków Zarządu. W przypadku, gdy liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, głos rozstrzygający ma Komandor Klubu.

§27

Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§28

W razie ustąpienie Komandora Klubu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Komandora, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

§29 (uchylony).

§30

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby wymienione w §24.

 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

 1. Przewodniczącego,
 2. V – ce Przewodniczącego,
 3. Sekretarza.
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§32 (uchylony).

§33

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

 2. Liczba członków Władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby w przypadku Komisji Rewizyjnej i Zarządu, członków pochodzących z wyboru.

V. Majątek i fundusze Klubu

§34

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, zapisów i spadków,

 3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

 4. majątku Klubu,

 5. ofiarności publicznej,

 6. oraz innych źródeł.

§34a

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§35

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Komandora lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§36

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów spośród co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§37

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

 

Statut JKM Joseph Conrad (stary)

 

 

Władze Klubu

Władze Klubu

Zarząd Klubu

 • Komandor Klubu– Krzysztof Chodakowski (tel.695 950 750)
 • V-ce Komandor– Bogdan Cherek
 • Sekretarz– Józef Chojecki (tel.606 263 789)
 • Skarbnik– Wojciech Kalamon

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca Komisji– Urszula Rafalska
 • V-ce Przewodniczący– Grzegorz Waszkiewicz
 • Sekretarz– Kamil Baranowski

 

Członkowie Honorowi Klubu

 • Jarosław Bogusławski – jachtowy sternik morski

 • Zbigniew Butowski – kapitan jachtowy

 • Teofil Grochal – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej

 • Jan Jałoszyński – kapitan jachtowy

 • Adam Kantorysiński – kapitan jachtowy

 • Janusz Kowalkiewicz – jachtowy sternik morski

 • Irena Kühn – jachtowy sternik morski

 • Henryk Mierkiewicz – jachtowy sternik morski

 • Zdzisław Uziębło – jachtowy sternik morski

 • Maciej Żurowicz – jachtowy sternik morski

Nasze jachty

 

untitled-04703_1

S/y Difur

Jacht balastowy typu Conrad 24 zbudowany w Stoczni Jachtowej im. J.
Conrada w Gdańsku w 1978 roku

Typ ożaglowania: slup bermudzki
Długość całkowita: 7,26 m
Szerokość: 2,64 m
Powierzchnia żagli: 30 m2
Załoga: 4 osoby
Zakres żeglugi: przybrzeżna

9880_581402755260710_2097271381_n

S/y Fayna


Jacht balastowy typu Thompson l-27 zbudowany w Stoczni Morgan Marine w Chichester w Anglii

Typ ożaglowania: slup bermudzki
Długość całkowita: 8,20 m
Szerokość: 2,45 m
Powierzchnia żagli: 30 m2
Załoga: 4 osoby
Zakres żeglugi: przybrzeżna

 

Sponsorzy

logo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kołobrzeg

logo_kolobrzeg

Prezydent i Rada Miasta Kołobrzeg

logo_powiat

Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

logo_sanitech

Sanitech

logo_villa

Villa Nieruchomości

logo_polferries

Polferries

logo_sealine

Sealine

Kontakt

Dane

Dane

Komandor: Krzysztof Chodakowski
e-mail: skipper-kolobrzeg@wp.pl
tel. 695950750
e-mail klubowy : jkm_josephconrad@list.pl
numer konta: 13 8566 1039 0400 1593 5003 0003
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Kołobrzeg

Adres

Adres

ul. Warzelnicza 3
78-100 Kołobrzeg
skr. poczt. 277
NIP 671-15-87-793