10 Marca – zebranie członków klubu

10 Marca – zebranie członków klubu

Zarząd Klubu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10.03.2017 (piątek) o godz. 17:00 – I termin, 17:30 – II termin odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu.
Miejsce zebrania: Budynek Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Sala wykładowa I.p

Obecność obowiązkowa.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Wybór Komisji Mandatowej.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatową protokołu potwierdzającego prawomocność zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności:
a) Zarządu Klubu,
b) Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.
9. Sytuacja finansowa Klubu – propozycje poprawy.
10. Plan pracy Klubu na rok 2017.
11. Wolne wnioski i uchwały.
12. Przyjęcie wniosków i uchwał.
13. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie na zebranie Członków JKM Joseph Conrad